szkolenia

Prowadzone szkolenie w zakresie Kompetencji Cyfrowych pozwala nabyć umiejętności swobodnej pracy z komputerem, umożliwia przygotowywanie dowolnych dokumentów tj. m.in. listów motywacyjnych, CV, pism urzędowych, ofert i zapytań.

Szkolenie pozwala na wykonywanie kalkulacji np. kosztowych. Wyjaśnia zasady poruszania się w sieci Internet i bezpiecznego komunikowania się.

W szkoleniach prezentujemy praktyczną stronę obsługi firmy w formie elektronicznej z naciskiem na ochronę danych i zabezpieczenie ich przed powstającymi zagrożeniami.

Szkolenie może objąć m.in. tematykę: efektywne wykorzystanie oprogramowania systemowego oraz pakietu biurowego; bezpieczeństwo w Internecie; poczta elektroniczna; bankowość elektroniczna; platformy i portale społecznościowe; aplikacje mobilne w tym mObywatel; elektroniczna identyfikacja np. profil zaufany itp.

Zakres szkolenia oraz uzyskane kompetencje można dostosowywać indywidualnie do zaistniałych potrzeb.

Szkolenie może odbywać się w zorganizowanych grupach lub indywidualnie.

technologia nie musi być kłopotliwa